Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 067 Nolu Genelge 23.09.2014 (Sümer Holding A.Ş. İlanı)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Sümer Holdinge verilen yetkiye istinaden, Türk Patent Enstitüsünde Sümer Holding adına kayıtlı bulunan ve yazımız ekinde yer alan listedeki markaların özelleştirileceği,

  • Özelleştirme işlemine ilişkin ihale ilanlarının; 06/09/2014 tarihli Resmi Gazete ile 10/09/2014 tarihinde Sabah Gazetesinin, 11/09/2014 tarihinde Star Gazetesinin ve 12/09/2014 tarihinde Hürriyet Gazetesinin Türkiye baskılarında yayımlandığı,

  • Son teklif verme süresinin 14/10/2014 tarihinde saat 16.00’da sona ereceği

    bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve ihalede özelleştirilecek markalar ile ilgilenecek üyelerinize konunun duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr