Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 056 Nolu Genelge 24.07.2014 (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Hk.)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

 • 05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki kişilerin 05/07/2014 tarihine kadar

  “ hijyen eğitimi belgesi” alması gerektiği hususunda 14.05.2014 tarihli ve 19299 sayılı yazılarıyla bilgilendirme yapıldığı,

 • 19.06.2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıları ile de gıda işletmelerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine aykırılık tespit edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildiği,

 • Her ne kadar, 19.06.2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıda idari para cezası yaptırımının uygulanmasında belirtilen hususlara ek olarak, gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürünün;8.5.İdari para cezaları,8.6.İdari para cezalarının tahsili ve 8.7.İdari Yaptırım Kararlarına İtiraz bölümlerinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerektiği açıklanmış ise de özellikle cezai işlem miktarı ve cezanın onaylanması süreciyle ilgili Genel Müdürlüklerine sorular geldiği ve bu sorulara cevap olması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bazı hususların açıklanmasına gerek duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Resmi kontrollerde, “hijyen eğitimi belgesi” almamış kişilerin çalıştığının tespit edilmesi durumunda; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesine göre, kişi başı 250 ile 1.000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin öngörüldüğü; bu cezanın, yeniden değerleme oranına göre 2014 yılı için 379 ila 1520 lira olarak uygulanacağı,

 • Uygulanacak ceza miktarına; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari para cezası başlıklı 17’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “ İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.” hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak mahalli mülki amir tarafından karar verileceği,

 • Ceza kararlarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22’inci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesinde yer alan “… Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir .” hükmüne göre onaylanacağı,

   

 • Aynı işyerinin birden fazla kurum tarafından denetlenmesinin önlenmesi amacıyla; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satış, depolama ve toplu tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerin sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol görevlilerince yapılacağı ifade edilmektedir.

   

  Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkârların Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârların, bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr