Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 053 Nolu Genelge 15.07.2014 (EKAP' Kayıt Zorunluluğu)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,

  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,

  • Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,

    Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.

    Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıt olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 01/01/2015 tarihi itibariyle ön yeterlilik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

    Bilgilerinizi ve 01/01/2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen esnaf ve sanatkarların herhangi bir hak kaybına uğramaması bakımından konunun bağlı odalarınız aracılığıyla duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr