Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 048 Nolu Genelge 23.06.2014 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan    2013/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret,   01/07/2014-31/12/2014 tarihleri arasında günlük brüt 37,80. -TL olarak belirlenmiştir.

 Buna göre, asgari ücret 01/07/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında aylık brüt           1.134.00.-TL  olacaktır.

 Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/07/2014 - 31/12/2014 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre; Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

            Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin, “Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi” başlıklı 7. Maddesinin (4) numaralı bendine göre; İlçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen ücret sınırları dâhilinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya Konfederasyon yetkili olup, bu çerçevede bazı ilçelerde farklı tarife uygulanmaktadır.  Söz konusu ilçelere ilişkin kayıt ücreti ve yıllık aidat tutarları ilgili Birliklere  gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle bağlı odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın yasa, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini önemle rica ederiz.

EKLER:
Ek-1 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tablosu (1 Adet- 3 Sayfa)

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr