Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 047 Nolu Genelge 11.06.2014 (COSME Programı Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ : KOSGEB’in 06.06.2014 tarih ve 60014838-745.01.02/5726 sayılı yazısı.


           

KOSGEB’in ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri olan “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” kapsamında, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedildiği; bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan, kısaca adı COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulduğu ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda, KOSGEB’in COSME Programı ulusal koordinatörü olduğu belirtilmektedir.

 

AB Komisyonunca, COSME Programı kapsamında, proje teklif çağrısı yayımlanan “Genç Girişimciler için Erasmus” programı hakkında ayrıntılı bilginin verildiği ilgide kayıtlı yazı, yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 06.06.2014 tarih ve 60014838-745.01.02/5726 sayılı yazısı (1 Adet-7 Sayfa)
Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr