Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 046 Nolu Genelge 10.06.2014 (Erasmus+ Programı "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" Faaliyeti Başvuru Çağrısı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2020 döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yenilenerek yerini alan Erasmus+ Programı kapsamında, merkezi proje tipleri arasında bulunan "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" başvuru çağrısı Avrupa Komisyonu internet sitesinde yayınlanmıştır. Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 "Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği" alt programındaki bu çağrıya, gençlik alanında faaliyet gösteren ve rehberde belirtildiği üzere; meslek kuruluşlarımız ve üyelerimiz de proje başvurusu yapabilmektedirler.

 

Merkezi bir faaliyet tipi olduğu için başvurular Brüksel merkezli Yürütme Ajansı tarafından değerlendirilecektir. Söz konusu çağrıya ilişkin detaylı bilgiye                        http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-cooperation-forinnovation-and-exchange-good-practices-capacity-building-in-field-youth-round2_en adresinden ulaşılması mümkün olup, genel olarak, Erasmus+ Programı hakkında bilgi edinmek isteyenler için, http://www.ua.gov.tr/docs/defaultsource/di%C4%9Fer/t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.pdf?sfvrsn=0 adresinde Erasmus+ Program Rehberi Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr