Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 029 Nolu Genelge 16.04.2014 (6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehirlere Bağlı İlçeler Ve Diğer illerde Yapılacak Üye Kayıtları Hk.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ve 6447 sayılı Kanun ile; 14 il belediyesi Büyükşehir belediyesi haline getirilmiş ve tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları,  olarak değiştirilmiştir

            5362 sayılı Kanunun “Tanımlar“ başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde;                      “İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,” olarak tanımlanmıştır.

 

30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Büyükşehir statüsüne kavuşan illerde ve Büyükşehir sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odalara yapılacak kayıtlar hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ESBİS üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) tarafından  yapılan duyuruda ;

         

          5362 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi ile; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 507 sayılı Kanuna göre büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş olan odalar ile daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler. Ancak, daha sonra yapılacak yeni üyelik kayıtlarında bu odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu odalara veya büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedilir.” hükmünün yer aldığı,

           

 

 

 

          Buna göre, sonradan Büyükşehir sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki esnaf ve sanatkarlarımızın oda kayıtları yapılırken;

            

            Esnaf ve Sanatkarlarımızın tercihleri doğrultusunda;

 

 • 5362 sayılı Kanunun 6. Maddesine göre; ilçe merkezindeki ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa ilçe merkezindeki karma odaya, karma oda yoksa ilçe merkezindeki mesleği ile ilgili en yakın odaya,

 • VEYA İl merkezindeki ihtisas odasına yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

   

  Diğer  illerde yapılacak üye kayıtlarında ise;

 • 5362 sayılı Kanunun 6. Maddesine göre; ilçedeki  ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa ilçedeki  karma odaya, karma oda yoksa ilçedeki 13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan esnaf ve sanatkarlar meslek kolları listesindeki aynı  sektör başlığı altında kurulu bulunan mesleğe en yakın odaya,

  yapılması gerekmektedir.

  Teşkilatımızdan Konfederasyonumuza gelen yazılı ve sözlü başvurularda; üyelerin kayıt olmak için tercih edeceği Oda konusunda,  bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

   Ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla konunun bir genelge ile teşkilatımıza yeniden duyurulması Konfederasyonumuzca uygun görülmüştür.

  Bilgilerinizi ve üye kayıt işlemlerinin açıklanan doğrultuda yapılması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr