Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 024 Nolu Genelge 20.03.2014 (İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Günümüzde ülke ekonomilerinin kalkınmasında iş dünyasının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği’nin politika belgeleri kapsamında, kadın girişimcilerin sayılarının arttırılması ve mevcut kadınlara ait işletmelerin güçlendirilmesi öncelikli ekonomik ve sosyal hedefler arasında yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere, ülkemizde AB üyelik sürecine de bağlı olarak, özellikle kadın girişimciliğin desteklenmesi amaçlı politikalar oluşturulmakta ve AB destekli pek çok proje uygulanmaktadır.

 

Konfederasyonumuzun da hazırlık sürecindeki çalışmalarda yer aldığı AB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla "İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık" programını hayata geçirmektedir. Program, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerdeki insan kaynağını geliştirmeyi, yeni girişimciliği ve böylece uzun vadede istihdamı artırmayı hedeflemektedir.

 

Programın faaliyetleri;

a)Finansman: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin finansman imkânlarına ulaşmalarını kolaylaştırmayı,

b)Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere ve girişimci olmak isteyenlere belli bir alana yönelik uzmanlık bilgisi (know-how) ve iş geliştirme hizmetleri sunmayı, kapsamaktadır.

 

Kadın girişimcilerin program kapsamında sağlanacak krediden yararlanabilmesi için,

  • Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin, 250'den az çalışanı ve yıllık cirosunun 50 milyon Euro'nun altında ya da bilançosunun 43 milyon Euro'nun altında olması,

  • İşletmenin çoğunluk hissesinin kadınlara ait olması, ya da

  • En az yüzde 20'lik hissenin kadınlara ait olması ve finans, pazarlama ve üretim gibi kritik bir alanın yönetici pozisyonunda bir kadının bulunması,

  • İşletmenin Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması, gerekmektedir.

 

Program henüz hazırlık aşamasında olup, danışmanlık desteklerinin 2014'ün yaz aylarında başlaması planlanmaktadır. Programa dair duyurular www.ikg.gov.tr, www.avrupa.info.tr, www.ebrd.com adreslerinde yer alacaktır.

 

Bilgilerinizi ve konunun takip edilerek bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr