Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 057 Nolu Genelge 21.06.2013 (Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi Sonuç Raporu)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 17.06.2013 tarih ve 8029 sayılı yazısı ve eki.

 

Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” 25.06.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yasanın uygulanması ile ilgili “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” kapsamında Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” kuruluş KOSGEB’dir.

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı yazısında, anılan Proje kapsamında Proje yürütücüsü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koordinasyonunda Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) temsilcileri ile ülkemizde Konfederasyonumuzun da aralarında bulunduğu KOBİ’lerle ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan raporun http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=31 adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr