Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 042 Nolu Genelge 29.04.2013 (Kapsam Dışı Mesleki Belgeler Hk.)

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar kapsam dışı mesleklerde ustalık belgesi verilen kişilere ait ayrıntılı bilgilerin cd formatında Bakanlığa bildirilmesi talep edilmektedir.  

 

Bu bağlamda; 5362 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan mesleklerde tüm teşkilat birimlerimizce düzenlenen ustalık ve esnaflık belgelerinin belirlenebilmesi için   Bakanlıkça hazırlanan “Meslek Dalları İtibariyle Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişilere İlişkin Tablo”  ” genelge ekinde sunulmaktadır. 

 

              Söz konusu tablo hazırlanırken, bağlı odalarınızın yalnızca kapsam dışı mesleklerde  düzenlediği ustalık /esnaflık belgeleri dikkate alınacak, bu belgeler dışında düzenlenen diğer belgeler (kurs katılım belgeleri v.b)  tabloda belirtilmeyecektir.

 

“Meslek Dalları İtibariyle Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişilere İlişkin Tablo” ayrıca elektronik ortamda www.tesk.org.tr  web adresinde genelge ekinde  yayınlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, Birliğinize bağlı  odalarınız tarafından kapsam dışı mesleklerle ilgili (ustalık/esnaflık belgesi düzenleyen)  tablonun doldurularak elektronik ortamda  zeynep@tesk.org.tr  seda@tesk.org.tr  e-posta adreslerine ve ayrıca  kağıda basılmış halinin  en geç 24 Mayıs 2013 tarihine kadar  Konfederasyonumuza ulaştırılması çalışmanın sağlıklı bir şekilde  Bakanlığa sunulması açısından   önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.   

 

EKLER:

Ek-1  Tablo  (1 Adet-1 Sayfa)

 

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr