Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 036 Nolu Genelge 17.04.2013 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)

VERGİ DANIŞMANLIĞI

 

Bilindiği üzere, 413 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflere “Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleme ve söz konusu bildirimi her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ilgili vergi dairelerine gönderme zorunluluğu getirilmiş, yapılan bu düzenleme, 2012/37 sayılı genelgemiz ile meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştur.

Dolayısıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle faal olan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar “Mükellef Bilgileri Bildirimi”ni ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.

1 Nisan 2013 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında faaliyetine son veren esnaf ve sanatkârların, Mükellef Bilgileri Bildirimini doldurmaları ve vergi dairesine vermeleri gerekmemektedir.

2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar için Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmeyecektir.

Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlardan, bir serbest muhasebeci mali müşavirle (SMMM) sözleşmesi olanların bildirimleri, bu sözleşme kapsamında SMMM’ler tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir SMMM ile sözleşmesi olmayan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların bildirimleri ise, e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış oda ve birliklerimizce elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması ile ilgili teknik açıklamalar, 15.03.2013 tarihli ve 61 sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde yer almaktadır. Söz konusu sirkülere, Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr