Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 031 Nolu Genelge 08.04.2013 (Esnaf Kredileri Faiz İndirimi )

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Esnaf ve sanatkarlarımıza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan T.Halk Bankası kredilerine ilişkin 2013/4409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08/04/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara göre; esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2013 yılına devreden krediler ile 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, kredilerde faiz indirim oranı %50 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Yasemin ERTEKİN

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr