Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 018 Nolu Genelge 15.02.2013 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Avrupa Birliğinin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) ülkemizde ulusal koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

EIP Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından başta proje teklif çağrıları olmak üzere, girişim sermayesi ve teminat desteğini içeren mali araçlar ve inovasyon konusunda belirlenen politika önceliklerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek analizler, raporlar ile programa ilişkin diğer bilgileri içeren çalışma programları yıllık olarak hazırlanmaktadır.

 

Bu çerçevede bahse konu bilgileri içeren 2013 yılı, EIP çalışma programına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&Ing=tr web adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı Odalarınız vasıtasıyla üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr