Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 102 Nolu Genelge 31.12.2013 (Kapasite Raporu Tasdik Ücreti)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenerek bir genelge ile alt teşkilatımıza duyurulmaktadır.


Bu bağlamda, oda, birlik ve Konfederasyonumuzun onaylayacağı kapasite raporları için alacakları tasdik ücretleri, 5362 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve genelgelerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir.


Buna göre 01/01/2014-30/06/2014 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.


Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise kapasite raporu onay ücreti; sermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır. Sermaye-kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise aşağıdaki tutarlar tahsil edilecektir.

 

Alınacak Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde

134,00 TL ( 268 TL /2)

Diğer İlçelerinde

53,5 TL ( 107TL/2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dâhil ilçelerinde

 

 

107 TL( 214 TL/2 )

Diğer ilçelerinde

53,5 TL( 107 TL/2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli iller ile (Diyarbakır-Samsun-Erzurum)bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde

 

80,50 TL( 161 TL/2)

Diğer ilçelerinde

53,5 TL (107 TL/2)

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde

53,5 TL ( 107 TL/2)

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr