Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 086 Nolu Genelge 23.10.2013 (Kapasite Raporu)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ülkemizde sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için sanayi sicil kayıtları önemli bir kaynak oluşturmakta ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereği sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olarak sanayi sicil belgesi almaları zorunlu tutulmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde kapasite raporları TESK ve TOBB tarafından düzenlenmekte ve onaylanan kapasite raporlarındaki bilgiler, sanayi siciline kayıt esnasında sisteme girilmektedir. Sisteme kayıt esnasında sıkıntı yaşanmaması için  kapasite raporlarında yer alan sınıflama ve kodlamaların da aynı olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, TESK Kapasite Raporlarında revizyona gidilmiştir. Şöyle ki;

-        Kapasite raporunun yıllık tüketim kapasitesi bölümüne “Prod Kodu” bölümü eklenmiş olup, tüketilen malzemenin “Prod Kodu Arama” kutucuğuna yazılması ve “Kod Ara” tuşuna basılması yeterli olacaktır. Sonrasında söz konusu tüketime ilişkin kodlar sıralanacak olup, en uygun kodun yanındaki “+” tuşuna basılması gerekmektedir.

-        E-kapasite raporlarının “faaliyet konusu” bölümünde 491 esnaf ve sanatkar meslek kolları listesi yer almakta ve esnaf ve sanatkarın sicilde kayıtlı meslek kodu buradan seçilmektedir.

Bu bölüme ayrıca esnaf ve sanatkarın  faaliyet konusuna ilişkin NACE Kodu da eklenmiştir. Üyenin faaliyetine ilişkin NACE Kodu Maliye Bakanlığının vergi kayıtlarından alınarak otomatik olarak kapasite raporunda görülecektir. Söz konusu kodlamaya ilişkin yanlışlık olması halinde NACE kodunun düzeltilmesi için üyenin bağlı olduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr