Mevzuat  >> Genelgeler >> 2013 Yılı >> 070 Nolu Genelge 26.07.2013 (Risk Değerlendirmesi Rehberi)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 29/12/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin “Risk değerlendirilmesi rehberleri” başlıklı, 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince; Konfederasyonumuzca esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının risk değerlendirmelerinde kullanılmak üzere “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Risk Değerlendirme Rehberi” hazırlanmış ve hazırlanan rehber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne değerlendirilmek ve onaylanmak üzere gönderilmiştir.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza intikal eden 15/07/2013 tarihli ve 69056431/12255 sayılı cevabi yazıda; Ofislerde Risk Değerlendirme Rehberi esas alınarak Konfederasyonumuzca hazırlanan “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Risk Değerlendirme Rehberi”nin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmasında bir sakınca bulunmamakla birlikte, bu rehberin risk değerlendirmesi sürecinin sadece bir parçası olduğu, mevcut rehberin her esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun ihtiyacına göre detaylandırılabileceği, kontrol listesi doldurulduktan sonra olumsuz veya uygun olmadığı belirtilen hususlardan dolayı ortaya çıkabilecek risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu rehber hakkında bağlı odalarınıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1    Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Risk Değerlendirme Rehberi 

(www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır)

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr