Mevzuat  >> Genelgeler >> 2012 Yılı >> 20 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Genç Girişimciler İçin Erasmus))

AB VE DIŞİLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

      Avrupa Birliği’nin 2007-2013 yılları arasında KOBİ'lere ve işletmelere yönelik olarak uygulamakta olduğu "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı”nın (CIP- Competitiveness and Innovation Programme) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) ülkemizdeki ulusal koordinasyonu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Söz konusu programa ilişkin detaylı bilgilere http://ab.sanayi.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

    CIP/EIP Programı “Yenilik (Innovation) Projeleri” faaliyetleri kapsamındaki en güncel çağrılardan biri ise “Genç Girişimciler İçin Erasmus” konulu proje teklif çağrısıdır. Projenin toplam bütçesi 3.100.000 Avro olup proje teklif çağrısına ilişkin son başvuru tarihi 31 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir.

    Söz konusu proje çağrısının amacı; CIP-EIP katılımcı ülkelerinden yeni girişimcilerin, diğer katılımcı ülkelerden tecrübeli girişimcilerin işletmelerinde bir dönem geçirerek tecrübelerini zenginleştirmelerini, bilgilerini geliştirmelerini ve çevrelerini genişletmeleri sağlamaktır. 550 yeni girişimcinin diğer CIP katılımcı ülkelerinde yer alan ev sahibi girişimcilerin işletmelerinde bir dönem geçirerek eğitilmesi, yeni işler, ortak girişimler, yan şirketler oluşturulması ve iş alanında sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi, yeni girişimciler, ev sahibi ve aracı kurumlar arasında ağ oluşturulmasının daha fazla geliştirilmesi, ev sahibi girişimcilerin uluslar arası faaliyetlerinin ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ise çağrının beklenen çıktılarıdır.

   Bu kapsamda çağrının amacı, kimlerin başvurabileceği, finansmanı, seçilebilirlik kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiyi içeren Türkçe ve İngilizce çağrı metinlerine T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&Ing=tr internet adresinden ulaşmak mümkündür.

   Bilgilerinizi, bağlı Odalarınıza duyurulması ve çağrıya başvuru yapılması halinde Konfederasyonumuza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 
 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr