Mevzuat  >> Genelgeler >> 2012 Yılı >> 19 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğitim))

AB VE DIŞİLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

     Avrupa Birliği’nin 2007-2013 yılları arasında KOBİ'lere ve işletmelere yönelik olarak uygulamakta olduğu "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı”nın (CIP- Competitiveness and Innovation Programme) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) ülkemizdeki ulusal koordinasyonu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Söz konusu programa ilişkin detaylı bilgilere http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&Ing=tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

      CIP/EIP Programı “Yenilik (Innovation) Projeleri” faaliyetleri kapsamındaki en güncel çağrılardan biri ise “Girişimcilik Eğitimi” konulu proje teklif çağrısıdır. Projenin toplam bütçesi 2.450.000 Avro olup proje teklif çağrısına ilişkin son başvuru tarihi 16 Nisan 2012 olarak belirlenmiştir.

    Söz konusu proje çağrısı bünyesinde 3 eylemi barındırmaktadır. Bu eylemlerden Konfederasyonumuz teşkilatını ilgilendirdiği düşünülen  girişimcilik eğitiminde, öğrenciler tarafından kazanılan girişimcilik zihniyeti  davranışları ve yeteneklerini değerlendirecek araçlara ve göstergelere ortak bir Avrupa Çerçevesi geliştirilmesi  ve test edilmesi amaçlanmaktadır.  Bu eylem kapsamında; en fazla 2 proje desteklenecek olup, her bir proje için AB katkısı 250.00 avroyu geçmeyecektir.

   Bu kapsamda,  çağrının amacı, kimlerin başvurabileceği, finansmanı, seçilebilirlik kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiyi içeren Türkçe ve İngilizce çağrı metinlerine T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608&Ing=tr internet adresinden ulaşmak mümkündür.

    Bilgilerinizi, bağlı Odalarınıza duyurulması ve çağrıya başvuru yapılması halinde Konfederasyonumuza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 
 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr