Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 074 Nolu Genelge 09.09.2011 (5 Kuruşun Altındaki Küsurat Ödemeleri)

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 26/08/2011 tarih ve B 21 0 TRK 0 00 00 00/1331 sayılı yazısı.

İlgi yazıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 19/08/11 tarih 23474 sayılı yazısından bahisle; 5 (Beş) Kuruşun altında kalan alışveriş tutarlarındaki nakit ödemelerde, tüketicilerin aleyhine olacak şekilde, çoğunlukla yukarı doğru yuvarlama yapılmak suretiyle mağdur edildikleri ve çözüm arayışında oldukları belirtilerek, nakden yapılan ödemelerde tüketiciler ile satıcılar arasındaki menfaat dengesinin korunması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, üye esnaf ve sanatkarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini teminen bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve üye esnaf ve sanatkarlarımıza iletilebilmesi bakımından konunun bağlı odalarınıza duyurulmasını ve bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.
 

F.Yasemin ERTEKİN

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr