Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 073 Nolu Genelge 08.09.2011 (Yetki Belgeli Ustalar)

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ve bir örneği www.tesk.org.tr adresinde bulunan genelge ekinde yer alan yazıda; “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tereddüde düşülen hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

2011/39 sayılı genelgemiz ile bilgi verilen Yönetmelik kapsamında; yetki belgesi olarak kabul edilen belgelerden birine sahip olmayanların belgelendirilmesi amacıyla, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere yönelik olarak, belirlenen meslek dallarında eğitim programları düzenlenecektir. Bu konuda illerde Valilikler sorumlu olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 

F.Yasemin ERTEKİN

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

EKLER:

Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)
 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr