Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 064 Nolu Genelge 09.08.2011 (SGDP)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Konfederasyonumuza yapılan sözlü müracaatlarda; emekli olduktan sonra vergi kaydı devam eden bu nedenle emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilen esnaf ve sanatkarlarımızın bu faaliyeti sürerken aynı zamanda bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile (SSK’lı olarak) ikinci bir çalışmalarının bulunması halinde, işverenleri tarafından ücretlerinden sosyal güvenlik destek primi kesilmesine rağmen, emekli aylıklarından da sosyal güvenlik destek primi kesilmeye devam edildiği belirtilerek, uygulama hakkında görüşümüz sorulmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011/36 sayılı bir genelgesi ile konuya açıklık getirmiştir. Genelgenin 6.1.6 madde numaralı ve “Hizmet Çakışmalarında Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek: 1/3/2003 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 3/6/2011 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2/6/2011 tarihi itibariyle kaldırılacaktır.”

açıklamaları bulunmaktadır.

Buna göre; emekli olduktan sonra hem 4/b (Bağ-Kur) hem de 4/a (SSK-işçi) sigortalısı sayılmasını gerektirecek birden fazla çalışması olanlardan, yalnızca 4/a sigortalılığındaki çalışmalarından dolayı işveren tarafından ücretinden SGDP kesintisi yapılacak, Bağ-Kur aylığından ise SGDP kesilmeyecektir.

Emekli aylıklarından iki kez SGDP kesilmiş olan esnaf ve sanatkarlarımızın yukarıda açıklanan genelge hükümleri doğrultusunda, SGK’ya yazılı olarak itiraz etmeleri ve yersiz ve haksız bir şekilde kendilerinden tahsil edilmiş olan sosyal güvenlik destek primi tutarların iadesini istemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr