Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 054 Nolu Genelge 23.06.2011 (Şoförlerin Sigortacılığı)

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 6. madde eklenmiş, söz konusu kanun maddesi ile taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az süreyle çalışan şoförler için özel bir düzenleme yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, yalnızca şehir içinde faaliyette bulunan taksi, dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan şoförlerden, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından 18 gün üzerinden prim ödemelerine imkân sağlanmıştır.

18 gün üzerinden prim ödeme avantajı 2011 yılı için geçerli olup bu süre, her yıl birer gün artırılmak suretiyle 13 yıl içinde 30 güne tamamlanacaktır.

Bu kapsama giren şoförler, araç sahipleri ile aralarında yapacakları sözleşmelerin yanında, “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni dolduracaklar ve araç sahibi ile araç sahibinin üyesi olduğu meslek odasına onaylattıktan sonra bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine bu belgeleri vermek suretiyle başvuruda bulunacaklardır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr