Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 052 Nolu Genelge 10.06.2011 (Proje Teftişleri)

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca Konfederasyonumuza gönderilen ve bir örneği elektronik ortamda genelge ekinde bulunan yazıda; 2010 yılından itibaren Başkanlıklarınca proje tabanlı ve önleyici teftişlere daha çok yer verilmeye başlandığı ve bu teftişlerde ilgili kurum ve kuruluşlarca işbirliği yapılmasına ve sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesine öncelik verileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda tekstil, metal, tuğla-kiremit ve turizm sektörlerinde ve organize sanayi bölgelerinde 01/05/2011-31/12/2011 tarihleri arasında kayıtdışı istihdam, çalışma ve dinlenme süreleri, ücretler, kadın ve çocuk işçi çalıştırılması, yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb. konularında riskleri önlemeye dayalı proje teftişleri yürütülecektir. Bu teftişler esnasında, risklerin giderilmesi için Bakanlıkla işbirliği yapılması ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanması yapılacak çalışmaların başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve yerel düzeyde yapılan çalışmalara Birliğinizce ve ilgili odalarınızca katılım sağlanması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

EKLER:

Ek-1: Yazı (1 adet-1 sayfa)

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr