Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 042 Nolu Genelge 06.05.2011 (Süre Uzatımı)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLGİ: 02/05/2011 tarih ve 2011/41 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere; ilgide kayıtlı genelgemiz ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunda yer alan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bir ay uzatıldığı belirtilmişti.

6 Mayıs 2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Tebliğ”de yer alan açıklamalara göre; esnaf ve sanatkârların, üyesi oldukları meslek odalarına olan aidat borçları ile meslek odalarının birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona olan katılma payı borçlarının başvuru ve ödeme süresi 30 Eylül 2011 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr