Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 041 Nolu Genelge 02.05.2011 (6111 Sayılı Torba Başvuru Süresi)

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Bilindiği üzere, esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ve kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı Kanun 25 Şubat 2011 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

6111 sayılı Kanuna göre, borçların yeniden yapılandırılması konusunda başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihinde sona ermiştir.
Bununla beraber, 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunda yer alan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı ile ilgili konularda başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihine kadar ertelenmiştir.

Aynı Bakanlar Kurulu kararına göre, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunanların Mayıs/2011 ayı içerisinde ödemesi gereken yükümlülükler de Haziran/2011 ayının sonuna kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr