Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 027 Nolu Genelge 17.03.2011 (Torba Yasa)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen "6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” KOSGEB destek veya kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmiş işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan sağlamaktadır.

Kanun kapsamında, 31/12/2010 tarihinden önce KOSGEB’ten destek kullanmış ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce uygunsuzluğu tespit edilmiş veya geri ödemelerini ihlal etmiş olan esnaf ve sanatkarlar, 30/04/2011 tarihine kadar KOSGEB hizmet merkezlerine dilekçe ile başvurmaları halinde bu Kanun kapsamında değerlendirileceklerdir.

KOSGEB destek ve kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hakkında hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

EKLER:

Ek-1: Bilgi Notu (1 adet-2 sayfa)

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr