Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 024 Nolu Genelge 15.03.2011 (Menşe İspat Belgeleri Ücret Tarifeleri)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Menşe İspat Belgelerine ilişkin 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan Menşe İspat Belgelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler 12/11/2010 tarihli ve 83 No’lu genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 5.maddesi uyarınca, Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay tutarlarının ayrı ayrı olacak şekilde ve Gümrük Müsteşarlığının uygun görüşü alınması suretiyle her yıl TOBB’un belirlemesi, TESK ve TOBB tarafından ülke genelinde standart olarak uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Gümrük Müsteşarlığının da uygun görüşü alınarak 2011 yılı için belirlenmiş söz konusu belgelerin satış ve onay bedelleri, 21/02/2011 tarihli ve 412/4723 sayılı yazı ile Konfederasyonumuza bildirilmiştir.

Buna göre 2011 yılında Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

· EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR-MED Dolaşım Belgesi:

Konfederasyon tarafından birliklere 3 TL’den satılacaktır.

Birlikler tarafından talep eden esnafa 6 TL’den satılacaktır.

Esnaf tarafından düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi veya EUR.MED Dolaşım Belgesinin birliklerce onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 3 TL. alınacaktır.

· Form A Belgesi ve Menşe Şahadetnamesi:

Konfederasyon tarafından birliklere 3 TL’den satılacaktır.

Birlikler tarafından talep eden esnafa 5 TL’den satılacaktır.

Esnaf tarafından düzenlenen Form A Belgesi veya Menşe Şahadetnamesinin birliklerce onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 3 TL. alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr