Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >> 61 Nolu Genelge 26.08.2010 (Sanayi Sicil Belgesi)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

            Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre; makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile bir maddeyi kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden işletmeler “sanayi işletmesi” sayılmakta ve bu işletmelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde tutulan sanayi siciline kayıt olması gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi, işletmelere elektrik tarifesinde %20’ye varan indirim ile bunun yanında birçok avantaj sağlamaktadır. Sanayi Sicil Belgesi uygulamasına ilişkin olarak 04/03/2005 tarihli ve 24 sayılı genelgemizle teşkilatımız bilgilendirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak teşkilatımızdan gelen sorular nedeniyle bir kez daha bilgi verilmesinde ve bu hususun teşkilatımıza yeniden duyurulmasında yarar görülmektedir.

Esnaf ve sanatkarlarımızın sanayi sicil belgesi alabilmesi için;

­          Sanayi ve ticaret il müdürlüklerinden veya www.sanayi.gov.tr web sayfasından temin edilebilen Sanayi Sicil Beyannamesi,

­          İşyerinin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği yıllık işletme cetveli,

­          Kapasite Raporu,

­          Esnaf ve Sanatkar Sicil Gazetesi

­          Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi

ile sanayi ve ticaret il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesi alan işyerleri;

-          İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminden faydalanırlar.

-          Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.

-          Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

-          Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

-          Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

Sanayi sicil belgesi sahibi işyerleri;

­          6948 sayılı Kanunun 5 maddesine göre; ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması, sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde sanayi ve ticaret il müdürlüğüne bilgi vermek zorundadır.

­          Kanunun 5. maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar sanayi ve ticaret il müdürlüklerine vermek zorundadır.

­          Kanunun 11. maddesi gereği, sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

­          Sanayi sicil belgesi vize işlemleri 2 yılda bir yapılmaktadır. Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile sanayi ve ticaret il müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr