Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >> 56 Nolu Genelge 11.08.2010 (Modüler Eğitim Programları)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

     Bilindiği üzere mesleki eğitimde modüler yapıya geçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca son 10 yıldır çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle MEGEP Projesi kapsamında yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, 2005/2006 eğitim yılından itibaren mesleki eğitimde modüler eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır.

     Ancak çıraklık eğitimi ile örgün eğitimde (meslek liselerinde) uygulanan modüler eğitim programlarının alan ve dal isimlerinin farklı olması nedeniyle birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Çıraklık eğitimi ile örgün eğitim arasında geçişleri kolaylaştırmak, aynı eğitimi alanların aynı belgeye sahip olmasını sağlamak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olan meslek dallarına yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında, çıraklık eğitimi yapılan meslek alan ve dalları, örgün eğitim ile eşdeğer hale getirilmiş ve yeni bir kapsam listesi hazırlanmıştır. 19 Ağustos 2010 tarihinde yapılacak olan 22. Mesleki Eğitim Kurulunda değerlendirilecek yeni kapsam listesinde teşkilatımızı ilgilendiren değişiklikler de bulunmaktadır.

     Genelgenin www.tesk.org.tr adresinde bulunan eklerinde; halen çıraklık eğitimi kapsamında olan 131 meslek dalı listesi ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyumlaştırma çalışması sonucunda hazırlanan yeni kapsam listesi bulunmaktadır. Yeni kapsam listesi incelendiğinde, birçok meslek alan ve dalının isminin değiştirildiği, bazı meslek dallarının alanlarının değiştirildiği, yeni meslek alan ve dallarının kapsama alındığı, bazı meslek dallarında mesleğin alt dallara bölündüğü ve uzmanlaşmanın arttığı görülmektedir.  

     Teşkilatımızca söz konusu değişiklerin;
  ·         esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların çıraklık eğitimi sonucunda belgelendirilmesine olumlu/olumsuz etkilerinin,
  ·         teşkilatımızca yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerine olumlu/olumsuz etkilerinin,

     ilgili odalarınızın ve meslek mensuplarının görüşlerine de başvurularak titizlikle değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu meslek alan ve dallarının modül ve ders içeriklerine http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/  internet adresinden ulaşılması mümkündür. Aynı zamanda ilinizde bulunan mesleki eğitim merkezlerinden de yeni kapsam listesindeki mesleklerin içeriği ile ilgili olarak bilgi edinilmesi mümkündür.

     Bilgilerinizi ve yeni kapsam listesinin Birliğinizce/federasyonunuzca, gerek görülmesi halinde mesleki eğitim merkezleri ile işbirliği içinde değerlendirilmesi ve görüşlerinizin 17 Ağustos 2010 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz. 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:

Ek-1 Liste (2 Adet- 10 Sayfa)

Kapsamdaki Meslekler Listesi

Yeni  Kapsam Listesi
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr