Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >> 53 Nolu Genelge 05.08.2010 (Kredi Destekleri)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

                KOSGEB ve T. Halk Bankası tarafından uygulamaya konulan ve esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanabileceği kredi destek programları ile ilgili olarak aşağıda bilgi verilmektedir:

1- KOSGEB Destek Programları:

Bilindiği üzere; KOSGEB İcra Komitesi tarafından kabul edilen ve KOBİ’lerin kullanımına açılacak olan 6 yeni destek programı, 24/06/2010 tarihli ve 44 sayılı Genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Bu programlardan; KOBİ Proje Destek Programı, Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ve Genel Destek Programına başvurular başlamıştır.

Destek programlarında kredi yerine hibe esaslı destek söz konusu olup, KOBİ’lerin ya da meslek kuruluşlarının sunacakları projelere değişen oranlarda hibe desteği sağlanacaktır. Bu destek programlarına ilişkin detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr ve Konfederasyonumuzun www.tesk.org.tr internet adresinde yer almaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız  destek programlarına başvuru süreci ve koşulları hakkındaki bilgileri KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden de alabilecektir.  

Destek programlarından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın öncelikle KOSGEB Veri Tabanına kaydolmaları veya kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanına kayıt işleminden sonra KOBİ Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanı doldurulacak ve bilgisayar çıktısı alınacaktır. Bu dokümanlarla birlikte; imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Sicil Gazetesi (varsa değişikliğin yapıldığı sicil gazetesi) ve ilgili odadan alınan ve faaliyet alanını gösteren belge ile birlikte KOSGEB Hizmet Merkezine başvuruda bulunulacaktır. Esnaf sanatkarlarımız, desteklenmesini öngördükleri projeleri ya da proje fikirlerini öncelikle KOSGEB Hizmet Merkezlerindeki KOBİ uzmanları ile birlikte değerlendirecek ve sonrasında projelerini KOSGEB’e sunacaktır.

2- T. Halk Bankası “İşyerimi Yeniliyorum.” Kredisi:

T. Halk Bankası tarafından; KOBİ’lerin, serbest meslek mensupları ile esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin tadilatı ve dekorasyonu için “İş Yerimi Yeniliyorum Kredisi” uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu kredi; tadilat işleri, tadilat amaçlı inşaat, onarım ve boya badana, su ve elektrik tesisatı, enerji verimliliğine dönük yalıtım ve izolasyon, kapı, pencere, döşeme ve çatı yenileme, doğalgaz dönüşümü harcamalarını; dekorasyon işleri ise her türlü mobilya, teçhizat ve tefrişat harcamaları ile tezgah, reyon, stand, vitrin gibi mahaller ile reklam panolarına yönelik harcamaları içermektedir.

Kredi; KOBİ’ler ve serbest meslek mensuplarına 5 bin TL ve üzeri tadilat ve dekorasyon harcamaları için kullandırılmakta ve % 0,75’ten başlayan aylık faiz oranı ile azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeye kadar kullandırılmaktadır.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) ortağı işletmeler ise krediyi azami 36 ay vade ve kooperatif kredilerine uygulanan % 6,5 faiz oranıyla kullanabilecektir. ESKKK ortakları için kredi üst limiti kooperatifin şahıs üst limitine göre belirlenirken, ESKKK ortağı olmayan işletmeler krediden 50 bin TL’ye kadar yararlanabileceklerdir. Azami 6 ay ödemesiz döneme sahip kredinin geri ödemeleri aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle yapılabilecektir. Söz konusu kredi paketi ile ilgili detaylı bilgilere www.halkbank.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr