Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>35 Nolu Genelge 27.05.2010 (Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu)
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

     Kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 25 Mayıs 2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

     Kadının istihdam alanındaki mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik ilgili tüm tarafların gerçekleştirdiği çalışmaları izlemek, değerlendirmek,  koordinasyon  ve  işbirliğini  sağlamak  üzere  Kadın  İstihdamı  Ulusal İzleme  ve  Koordinasyon  Kurulu  oluşturulmuş  ve  bu  Kurulda  temsil  edilecek meslek  kuruluşları  arasında  Konfederasyonumuza  da  yer  verilmiştir.

    Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması  hususunda  gereğini  rica  ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr