Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>30 Nolu Genelge 12.05.2010 (Danimarka ve Endonezya Vize Bilgileri)
 

AB VE DIŞİLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

          İLGİ : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
                  15/04/2010 tarih ve B.14.0 ESG.0.11.00.01/1446 sayılı yazısı.

         İlgi yazı ile; T.C. İçişleri Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda, Endonezya’ya ticari ya da turistik amaçla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın Ankara’ya giderek Endonezya Büyükelçiliğinden vize almada ciddi zorluklar yaşadıkları ve ülkemize seyahat etmek isteyen Endonezya vatandaşlarının da aynı zorluğu yaşadığı belirtilerek, ülkemiz ile Endonezya arasında karşılıklı olarak sınırda vize uygulamasına ilişkin olabilecek görüşler Ek-1’de;

       Ayrıca Danimarka’ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza “hizmet sunma özgürlüğü”nden yararlanma kapsamında bir vize muafiyetinin tanındığı, belirtilen şartlar çerçevesinde hizmet sunma amacı ile ve azami üç ay Türk vatandaşlarının vizeden muaf olacağı bilgisi Ek-2’de sunulmuştur.

       Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
            

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:

Ek-1 Ülkemiz ile Endonezya arasında karşılıklı olarak sınırda vize uygulamasına ilişkin olabilecek görüşler.

Ek-2 Hizmet sunma amacı ile ve azami üç ay Türk Vatandaşlarının vizeden muaf olacağı bilgisi.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr