Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>28 Nolu Genelge 06.05.2010 (İmza Sirküleri)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 13 üncü maddesinde;” Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.” hükmü gereğince, 5174 sayılı Kanunla kurulu bulunan, sanayi ve ticaret odalarınca verilen belgeler;        5362 sayılı Kanun gereğince kurulan esnaf ve sanatkar odalarınca da verilebilmektedir.

         Diğer taraftan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun “Odalarda belge bedelleri ve ücretler” başlıklı 26. maddesinin         2. fıkrasının (k) bendinde ise; “kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı” ifadesine yer verilmiştir.

         Ancak esnaf ve sanatkarlarımızca bankalarda yapılan işlemlerde, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükmünün uygulanmaması üzerine; konu, Konfederasyonumuzun 05/03/2010 tarih 694 sayılı yazısı ile, Türkiye Bankalar Birliğine intikal ettirilmiş olup, esnaf ve sanatkarların bankalarda gerçekleştirecekleri işlemler için başvuru sırasında esnaf odalarından alacakları “onaylanmış tatbik imzalarını gösteren belge”nin kabul edilmesinin sağlanması hususu talep edilmiştir.

         Konuya ilişkin olarak, Türkiye Bankalar Birliğinden gelen 27/04/2010 tarih ve KR-15.11-3944 sayılı yazıda; bankalarda gerçekleştirecekleri işlemler için başvuruda bulunacak esnaf ve sanatkarların odalarından alacakları “onaylanmış tatbik imzalarını gösteren belge” nin kabul edilmesine ilişkin yazımızın üye bankaların genel müdürlük adreslerine gönderildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 
EKLER:

Ek1: İmza Örneği

Ek2: Türkiye Bankalar Birliği

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr