Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>21 Nolu Genelge 16.04.2010 (ESDEP)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

                      

Bilindiği üzere; ülkemiz ekonomisi ve toplumsal yapısında çok önemli bir yer tutan esnaf ve sanatkarlarımız son yıllarda önemli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik krizler, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ortamı, kuralsız ekonomi ve küreselleşmeden kaynaklanan sorunlar ile mücadele etmektedir.

Esnaf ve sanatkarlarımızın bu sorunların üstesinden gelebilmesi amacıyla 60’ıncı Hükümet Programı Eylem Planında,  esnaf ve sanatkârların sorunlarının tespit edilmesi ve bundan sonra izlenecek politikaların belirlenmesi amacıyla esnaf ve sanatkâra yönelik strateji ve eylem planı geliştirilmesi öngörülmüştür.

Konfederasyonumuzca da esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadıkları sorunların çözülmesi ve gelişme ve ilerlemelerinin sağlanması amacıyla yöntemler geliştirilmesi ve çözümler üretilmesi gerektiği tespit edilmiş ve son üç yılda çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Birlik ve federasyonlarımızın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, genel sekreterlerinin ve uzmanlarının katıldığı ortak akıl platformları düzenlenmiş, bölge toplantıları yapılarak bölgesel sorunlar tartışılmış, tüm illerimiz ziyaret edilerek esnaf ve sanatkarlarımız ile bire bir görüşülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, teşkilatımızın katılımı ve çok önemli ve değerli katkıları ile; esnaf ve sanatkarı her yönüyle ele alan önemli bir kaynak olan Esnaf ve Sanatkar Raporu hazırlanmış, bunun yanında Ortak Akıl Platformu çalışmaları bilimsel bir rapora dönüştürülerek yayınlanmıştır. Böylelikle, Konfederasyonumuz önderliğinde tüm teşkilatımızın ortak çalışması ve katkıları ile esnaf ve sanatkarlarımız ülke gündemine gelmiş, bunun bir sonucu olarak Hükümet tarafından esnaf ve sanatkara yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 60’ıncı Hükümet Programı Eylem Planında verilen görev çerçevesinde; Bakanlık tarafından Konfederasyonumuz ve teşkilatımızın da  hazırlık çalışmalarına katıldığı ve katkı sağladığı Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) hazırlanmıştır.

10 Nisan 2010 tarihinde, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan ESDEP, esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması ve değişim ve dönüşümünün desteklenmesini amaçlayan 7 öncelik ve bu öncelikler altında 30 tedbiri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu belgeye Konfederasyonumuzun www.tesk.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 
Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP)
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr