Mevzuat  >> Genelgeler >> 2010 Yılı >>0210 Nolu Genelge14.04.2010 (Türk Halı ve El Sanatları Sektörü)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

                                Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından; Türk el halıcılığı ve el sanatları alanında ülkemizin kültürel, geleneksel ve tarihsel zenginliğinin araştırılması, arşivlenmesi, sektörün AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi, tasarım, belgelendirme, bilgi, teknoloji ve kalite düzeyinin yükseltilmesi, markalaşma, pazarlama ve rekabet yeteneğinin geliştirilmesi konularında yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla bir düzenleme yapılması düşünülmekte olup, bu çerçevede Bakanlıkça Düzenleyici Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır.

               Teşkilatımızca; Türk El Halıcılığı ve El Sanatları alanında yapılmış, yaptırılmış  ya da hazırlanmış olan inceleme, araştırma, veri, çeşitli rapor, akademik çalışma (tez), makale ve benzeri çalışmalar varsa 30 Nisan 2010 Cuma günü saat 17:00’a kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

 Bilgilerinizi ve bağlı odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr