Mevzuat  >> Genelgeler >> 2008 Yılı >>91 Nolu Genelge 12.09.2008 (Büfecilik Meslek Dalı)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

            Bilindiği üzere, 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde teşkilat birimlerimiz tarafından yapılacak uygulamalar Konfederasyonumuz tarafından çıkarılan 02/04/2008-41, 30/04/2008-45, 14/05/2008-49, 03/06/2008-57 ve 19/08/2008-83 sayılı genelgelerimiz ile alt teşkilat birimlerimize duyurulmuştur.

Uygulamaların başladığı tarihten bu yana özellikle büfecilik meslek dalının 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı içinde olup olmadığı  konusunda yoğun sorular gelmektedir.

Bilindiği üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Komisyonu tarafından oluşturulan ve 13 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Kolları listesinin (491 meslek dalı) “Hizmetle İlgili Meslek Kolları” ana başlığı altında yer alan “Gıda Maddeleri ile İlgili Hizmetler” alt başlığı altında 4 numaralı sırada bulunan “Bakkallık, Bayilik, Büfecilik” meslek dalı bulunmaktadır.

3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan “Satış Elemanlığı” ana meslek dalı altında yer alan “Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı” 23 Temmuz 2000 tarihinde kapsama alınmış olup, söz konusu tarihten itibaren belirtilen meslek dalı ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Kanun gereğince büfeciliği çıraklık eğitimi uygulama kapsamında kabul etmekte ve tek tip ürün satışı – satış yapılan yerin büfe ya da dükkan olması fark etmemektedir- haricinde gıda satışı yapan kişilerin ustalık belgesi sahibi olmasını zorunlu görmektedir.

Sonuç olarak, bir büfede, "Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı" meslek tanımında yer alan ürünlerin büyük bir bölümü satılıyorsa, burada çalışanlar ve işyeri sahibi esnaf  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belgelendirilecektir. Büfede tek bir ürün satışı yapılıyorsa (örneğin: gazete büfesi, ekmek büfesi, tekel büfesi gibi), bu işyeri sahibi ve çalışanları, mesleği 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında olduğu için, bağlı olduğu oda tarafından belgelendirilecektir. Odalar TESK kalfalık ve ustalık belgelerini düzenlerken, belge üzerindeki “meslek dalı” bölümüne “Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ” meslek dalını yazacak ve yanına parantez içinde hangi tür büfe ise o ibareyi (tekel, ekmek, gazete büfesi vb.) ekleyecektir.

Bilgilerinizi ve ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr