Mevzuat  >> Genelgeler >> 2008 Yılı >>38 Nolu Genelge 25.03.2008 (Sicil Gazetesi İlan Ücret Tarifesi)
 

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

     Bilindiği üzere; 16/09/2005 tarih ve 25938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliğinin ikinci fıkrası, “Gazetenin satış bedeli ile Gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir.” hükmüne amirdir.

     Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Komitesinin 20/03/2008 tarih ve 2008/03 sayılı toplantısında, Gazetede yayımlanacak ilanların ücretlerinin artırılması uygun bulunmuş ve buna göre yeniden hazırlanan tarifenin, Bakanlık Makamının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

     Bakanlık Makamının 22/03/2008 tarih ve 2008/19 sayılı Onayları ile ekli tabloda yer alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi ilan ücretlerine ilişkin tarifenin 01/04/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr