Mevzuat >> Genelgeler >> 2007 Yılı >> 2007 Yılı Genelgeleri

01 Nolu Genelge 09.01.2007 (Oda ve Sicil Kaydının Silinmesi ve Yıllık Aidat Tahsili Hk.)
02 Nolu Genelge 10.01.2007 (Teminat)
03 Nolu Genelge 15.01.2007 (Süre Uzatımı)
04 Nolu Genelge 18.01.2007 (Vergi Düzenlemeleri)
05 Nolu Genelge 22.01.2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği)
06 Nolu Genelge 23.01.2007 (Resmi Mühür Bedeli)

07 Nolu Genelge 24.01.2007 (Basılı Evrak Stok Takip Programı)
08 Nolu Genelge 29.01.2007 (Bilgilendirme)
09 Nolu Genelge 07.02.2007 (Basit Usülde Beyan)
01 Nolu Genel Mektup 20.02.2007
10 Nolu Genelge 20.02.2007 (Sahtecilik)
11 Nolu Genelge 21.02.2007 (Katılım Payları)
12 Nolu Genelge 21.02.2007 (AB Projeleri Teklif Çağrısı)
13 Nolu Genelge 07.03.2007 (Meslek Standartları)
14 Nolu Genelge 09.03.2007 (5362/Geçici 5.Madde)

15 Nolu Genelge 12.03.2007 (Eğitim Bütçesi)
16 Nolu Genelge 12.03.2007 (Yıllık Zorunlu Gider)
03 Nolu Genel Mektup
17 Nolu Genelge 04.04.2007 (Adres Değişikliği)
18 Nolu Genelge 06.04.2007 (Sicil Harçlarından Aktarılan Pay)
19 Nolu Genelge 09.04.2007 (Sosyal Güvenlik Reformu)
20 Nolu Genelge 11.04.2007 (Yargı Kararı)
21 Nolu Genelge 16.04.2007 (Yurt Dışı Çıkış Harcı)
22 Nolu Genelge 20.04.2007 (Katılım Payları)
23 Nolu Genelge 27.04.2007 (SMS Hakkında)
24 Nolu Genelge 01.05.2007 (İhracat ve İstihdam Destek Kredileri)
25 Nolu Genelge 09.05.2007 (Vergi Düzenlemeleri)
26 Nolu Genelge 16.05.2007 (Sınav Harcı)
04 Nolu Genel Mektup
27 Nolu Genelge 04.06.2007 (Standart Tasarısı)
28 Nolu Genelge 11.06.2007 (Yönetmelik Taslakları)
29 Nolu Genelge 14.06.2007 (Meslek Kolları)
30 Nolu Genelge 28.06.2007 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
31 Nolu Genelge 28.06.2007 (Kapasite Raporu)
32 Nolu Genelge 02.07.2007 (Şoför Üyelerin Sicil İlanı)
33 Nolu Genelge 27.07.2007 (Gecikme Zammı Oranları)
34 Nolu Genelge 03.08.2007 (Esnaf Tacir Ayrımı)
35 Nolu Genelge 10.08.2007 (Nakdi Teminat)
36 Nolu Genelge 03.08.2007 (Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları İyi Uygulama Örnekleri)

37 Nolu Genelge 21.08.2007 (İş Destek Programı Teklif Çağrısı)
38 Nolu Genelge 03.09.2007 (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği)
39 Nolu Genelge 10.09.2007 (Genel Başkan)
40 Nolu Genelge 19.09.2007 (Kitap Tavsiyesi)
41 Nolu Genelge 28.09.2007 (Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon)
42 Nolu Genelge 02.10.2007 (Anket)
43 Nolu Genelge 15.10.2007 (Şehit Ailelerine Destek Kampanyasına Katkı Sağlanması)
44 Nolu Genelge 16.10.2007 (Veri Tabanı Güncellemesi)
45 Nolu Genelge 17.10.2007 (Katılım Payları)
46 Nolu Genelge 24.10.2007 ("Evine, İşyerine Bayrak As")
47 Nolu Genelge 30.10.2007 (5362 Sayılı Kanun)
48 Nolu Genelge 07.11.2007 (İstihdam Destek Kredisi)
49 Nolu Genelge 15.11.2007 (Konfederasyon Başkanlar Kurulu)
50 Nolu Genelge 16.11.2007 (Sicil ve Oda Kayıt Numarası)
51 Nolu Genelge 19.11.2007 (Mesleki Yeterlilik Eğitimi)
52 Nolu Genelge 21.11.2007 (E-Beyanname Uygulamasının Ertelenmesi)
53 Nolu Genelge 21.11.2007 (Çalışan Personel)
54 Nolu Genelge 21.11.2007 (Prim Borcu Yeniden Yapılandırması)
55 Nolu Genelge 11.12.2007 (İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik)
56 Nolu Genelge 12.12.2007 (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)
57 Nolu Genelge 12.12.2007 (Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi)
58 Nolu Genelge 12.12.2007 (İstihdam Kredisi ve Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi)
59 Nolu Genelge 14.12.2007 (Anayasa Çalışmaları)
60 Nolu Genelge 17.12.2007 (Eğitim Bütçesi Fon Payı)
61 Nolu Genelge 18.12.2007 (İşe Başlamada İmza Onayı)
62 Nolu Genelge 27.12.2007 (Sicil Harç Tarifesi)
63 Nolu Genelge 27.12.2007 (Gıda Güvenliği)
64 Nolu Genelge 31.12.2007 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
65 Nolu Genelge 31.12.2007 (Gıda Alanında Kanun Taslakları)
66 Nolu Genelge 31.12.2007 (Kapasite Raporu)
67 Nolu Genelge 31.12.2007 (KOSGEB Veri Tabanında Kayıtlı Esnaf ve Sanatkarlar)
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr