Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 77 Nolu Genelge 29.12.2006 ( Kapasite Raporu )
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLGİ: 27/10/2006 tarihli ve 63 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenerek bir genelge ile alt teşkilatımıza duyurulmaktadır.

Bu bağlamda, oda, birlik ve Konfederasyonumuzun onaylayacakları kapasite raporu için alacakları tasdik ücretleri asgari ücretteki değişikliğe göre, 5362 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve ilgi genelgemiz çerçevesinde yeniden düzenlenmiş olup, uygulama esasları aşağıda belirtilmektedir. Buna göre;

·        Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur.

Sermaye Kıymetler Durumu (YTL)

Arazi ve Bina                      

-

Makine ve Tesisat              

2.500 YTL

Diğer Sabit Kıymetler         

-

Döner Sermaye                  

-

TOPLAM

2.500 YTL

Buna göre; 2.500 YTL x 10/1000 = 25.- YTL.dir. Bu tutar yıllık aidatın yarısını  geçmediği için üyeden 25.- YTL tahsil edilecektir.

·        Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır.

 

Sermaye Kıymetler Durumu (YTL)

Arazi ve Bina                      

5.000 YTL

Makine ve Tesisat              

2.500 YTL

Diğer Sabit Kıymetler         

  500 YTL

Döner Sermaye                  

-

TOPLAM

8.000 YTL

 

Buna göre; 8.000 YTL x 10/1000 = 80.- YTL’dir. Ancak odanın, birliğin ve Konfederasyonun alacağı ücret yıllık aidat miktarının yarısını geçemeyeceği için bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

 

 

ALINACAK

TASDİK ÜCRETİ

I. Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir)        

70.00 YTL (140.000 YTL/2)

II.Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir ve  Kalkınmada Öncelikli

 İller Dışında Kalan İller)                                      

56.50 YTL  (113.00 YTL/2)

III.Grup illerde;

(Kalkınmada Öncelikli İller)            

28.50 YTL (57.00 YTL/2)

Büyükşehir statüsünde bulunan illerin, büyükşehire dahil ilçeleri dışındaki ilçeler ile diğer illere bağlı ilçelerde (merkez ve turistik ilçeler hariç)

28.50 YTL  (57.00 YTL/2)

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1. Sayfa
2. Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr