Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 74 Nolu Genelge 22.12.2006 ( Sicil Harç Tarifesi )
 

SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

         Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereği esnaf ve sanatkarlarımız “Esnaf ve Sanatkar Sicili” ile ilgili işlemlerde, 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.  

20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 52 seri numaralı   Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 49 seri no. Iu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%7,8) arttırılmıştır.  

 Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.  

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

EKLER:

Ek-1: Sicil Harç Tarifesi (1 adet - 1 sayfa)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr