Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 73 Nolu Genelge 21.12.2006 ( Şifre Talebi Hk. )
 

PROTOKOL ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

         Bilindiği üzere; Konfederasyonumuz tarafından hazırlanarak tüm teşkilatımıza ücretsiz dağıtılmış olan ve 01/01/2007 tarihinden itibaren kulanılmaya başlanılacak TESK Muhasebe Paket Programına ait şifreler Konfederasyonumuza ait mevcut telefon hatlarından temin edilmekteydi. 

Ancak, kullanılmaya başlanılacak olan TESK Muhasebe Paket Programına ait şifrelerin bu tarihten önce temin edilmesi gerektiğinden ve  teşkilatımızdan da bu yönde yoğun şifre talebi gelmesi sebebiyle Kofederasyonumuz mevcut telefon hatları hizmet veremez hale gelmiştir. Söz konusu yoğunluğun ortadan kaldırılabilmesi ve 01/01/2007 tarihinden önce tüm teşkilatımızın şifre taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla aşağıda numaraları yer alan yeni telefon hatları tahsis edilmiştir. 

Bu bağlamda; Konfederasyonumuzun mevcut hatlarının aranmayarak TESK Muhasebe Programı şifrelerinin temin edilmesi amacıyla aşağıda numaraları yer alan yeni tahsis edilmiş  telefon numaralarının aranması  önem arz etmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını teminen bağlı odalarınıza da durumun ivedilikle tebliğ edilmesini önemle rica ederiz. 

TESK MUHASEBE PAKET PROGRAMI Şifre Talebi İçin Aranacak Numaralar: 

1-     (0 – 312)  425 93 05

2-     (0 – 312)  425 93 18

3-     (0 – 312)  425 93 25

4-     (0 – 312)  425 93 36

5-     (0 – 312)  425 93 39

6-     (0 – 312)  425 93 45

7-     (0 – 312)  425 93 52

8-     (0 – 312)  425 93 54

9-     (0 – 312)  425 93 64

10-   (0 – 312)  425 93 83

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr