Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 72 Nolu Genelge 20.12.2006 ( Yıllık Zorunlu Giderler )
 

TEŞKİLAT ve İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Fesih, tasfiye ve iptal” başlıklı 15’inci maddesinin (c) bendinde;  Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi, halinde odanın fesih olacağı hüküm altına alınmıştır.             

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 18 Ekim 2006 tarih ve 18 sayılı Kararı ile;  5362 sayılı Yasanın 15’inci maddesinin (c ) bendi  gereğince odalar  için belirlenecek yıllık zorunlu gider miktarıodalarca tahsil edilen  yıllık aidatın  100 katı olarak belirlenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir 

Bilgilerinizi   rica ederiz.   

 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr