Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 71 Nolu Genelge 19.12.2006 ( Muhasebe Defterleri )
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

          İlgi: 01/12/2006 tarih ve 6507 sayılı genelgemiz. 

İlgi genelgemiz ile ; Esnaf ve  Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarımıza yönelik olarak, Konfederasyonumuzca bir muhasebe programı hazırlattırıldığı ve bu muhasebe paket  programının  teşkilat birimlerimize dağıtımına 10 gün içerisinde başlanacağı, hazırlanan bu muhasebe paket programı ile muhasebe defterleri (Kasa, Yevmiye, Büyük Defter), muhasebe fişleri (Tahsil, Tediye, Mahsup), gelir makbuzu, yardımcı defterler, mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenlenebileceği, bu programdan çıktısı alınacak defter ve belgelerin Konfederasyonumuzca özel formlara bastırılarak, teşkilat birimlerimize talepleri doğrultusunda bedeli mukabili dağıtılacağı ifade edilmişti. 

            Söz konusu genelgede belirtilen muhasebe paket programı teşkilat birimlerimize  dağıtılmış ve muhasebe paket programı konusunda 16-17/Aralık/2006 tarihlerinde birlik ve federasyonlarımızın muhasebe sorumlularına eğitim semineri verilmiştir. Bu seminerdeki talepler doğrultusunda programda gerekli görülen değişikler yapılmaya başlanmıştır. Bu değişiklikleri ihtiva eden güncellemeler 22/12/2006 tarihinden itibaren TESK’in web sayfasından yapılabilecektir.            

            İlgi genelgede söz konusu olan muhasebe defterleri (Kasa, Yevmiye, Büyük Defter), muhasebe fişleri (Tahsil, Tediye, Mahsup) ve gelir makbuzu Konfederasyonumuzca bastırılarak dağıtıma hazır hale getirilmiştir. İlgili evraklar ve defterlerin birlik ve federasyonlarımıza satış fiyatı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

              Bilgi edinilmesini  ve bağlı odalarınıza acilen bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

                                                                                         Kalkın.Önc.İller       Diğer İller

 Örnek No    Basılı Evrakın Cinsi                                           Satış Fiyatı         Satış Fiyatı 

  025B             11x24 Bilg. Gelir Makbuzu                                  1,20-YTL                 1.50-YTL
                       (5.5 perforajlı 50’lik Cilt)                                                                                                           

  0036             11x24 Muhasebe Fişleri                                       1,75-YTL                 2,00-YTL
                      (5.5 perforajlı 200’lük Paket)  

  0037              12x24 Büyük Defter (Kebir)                                 12,00-YTL               18,00-YTL
                       (500’lük Paket)

 0038              12x24KasaDefteri                                                 10,00-YTL            15,00-YTL                                    
                       (301’lük Paket)

  0039              12x24 Yevmiye Defteri                                       12,00-YTL               18,00-YTL
                        (500’lük Paket),

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr