Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 68 Nolu Genelge 07.12.2006 ( Hizmet İçi Eğitim Semineri )
 

EĞİTİM ve PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve esnaf-sanatkar camiasını ilgilendiren değişik hukuki düzenlemeler hakkında alt teşkilat birimlerimizin bilgilendirilmesi, uygulamada yaşanan sorunların tartışılıp çözümlerinin bulunması amacıyla Konfederasyonumuzca belirli aralıklara bağlı birlik ve federasyonlarımızın personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Son dönemde Konfederasyonumuzca üzerinde çalışılan ve halihazırda uygulamada bulunan basılı evrak stok takip programı ile 2007 yılı başı itibariyle uygulanmaya başlanacak olan tek düzen muhasebe programına ilişkin alt teşkilat birimlerimizin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 16-17 Aralık 2006 tarihlerinde TESK OTEL Toplantı Salonunda (saat 09.30-16.00 arası) birlik ve federasyonlarımızın basılı evrak satış ile muhasebeden sorumlu personeline yönelik bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıya katılacak kişilerin kuruluşlarına ait gelir-gider tablosu ile bilançolarını da beraberlerinde getirmeleri, muhasebe programı ile ilgili uygulamalı eğitimin yararlı olması açısından gerekli bulunmaktadır.

Söz konusu seminere katılacaklar için 15 Aralık 2006 Cuma akşamından itibaren otellerde yer ayırtılacaktır. Otellere ilişkin bilgiler TESK İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Katılımcıların ulaşım giderleri ve harcırahları kendi kuruluşlarınca, konaklama ve yemek giderleri ise Konfederasyonumuzca karşılanacaktır. Seminere sadece birlik ve federasyonlarımızın basılı evrak satış ile muhasebeden sorumlu görevlisi davetli olup, bu kişiler haricinde katılım sağlayacak kişilerin giderleri Konfederasyonumuzca karşılanmayacaktır.

Toplantı organizasyonunun ve otel rezervasyonlarının en iyi şekilde yapılabilmesi için seminere katılım sağlanıp sağlanamayacağının ve Ankara dışından katılacak kişilerin geliş ve gidiş tarihlerinin en geç 12 Aralık 2006 tarihine kadar Konfederasyonumuza bildirilmesi ( Faks: 0 312 425 75 26, e-mail: egitimmd@tesk.org.tr ) önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr