Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 63 Nolu Genelge 27.10.2006 (Kapasite Raporu)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

          İLGİ: 28/12/2005 tarihli ve 95 sayılı genelgemiz. 

Esnaf ve sanatkarlarımızca talep edilen ve teşkilat birimlerimizce düzenlenerek onaylanan kapasite raporlarından alınan hizmet karşılığı ücretin düşürülmesi Yönetim Kurulumuzun 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yönetim Kurulumuzda alınan kararla, 5362 sayılı Kanun’un 61 inci maddesinin (e) bendi ve TESK Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre alınan, kapasite raporları onay ücretlerinde uygulanan tarife  % 50 oranında indirilmiştir. Buna göre; sermaye- kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenen kapasite raporu onay ücreti,  odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamayacaktır. 

Bu çerçevede;

* Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur. 

*Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

 

ALINACAK

   TASDİK ÜCRETİ

I. Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir)        

66.50 YTL ( 133.00 YTL/2)

II.Grup İllerde;

(Ankara,İstanbul,İzmir ve  Kalkınmada Öncelikli

 İller Dışında Kalan İller)                                      

53.00 YTL (106.00 YTL/2)

III.Grup illerde;

(Kalkınmada Öncelikli İller)            

26.50 YTL (53.00 YTL/2)

Büyükşehir statüsünde bulunan illerin,büyükşehire dahil ilçeleri dışındaki ilçeler ile diğer illere bağlı ilçelerde (merkez ve turistik ilçeler hariç)

26.50  YTL (53.00 YTL/2)

 Uygulamada birliğin sağlanması ve ortaya çıkabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla genelgemizde belirtilen kapasite raporu tasdik ücretine ilişkin yeni tarife 01 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

            Bağlı odalarınıza ve esnaf- sanatkarımıza duyurulması ve genelgemizde belirtilen esaslara göre işlem yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr