Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 56 Nolu Genelge 12.10.2006 (Sicil İlanları)
 

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

          Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 70 inci maddesi gereğince, Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri tarafından kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında Konfederasyonumuz tarafından e- esnaf ve sanatkar veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmaktadır.  

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmak üzere Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda Konfederasyonumuz Sicil Gazetesi Müdürlüğüne gönderilen tescil, tadil, terkin, meslek terkin işlemlerinden bilgileri tam olanların yayımı,  Sicil Gazetesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde öngörülen 2 günlük sürede  gerçekleştirilmektedir.  

Ancak, Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda Sicil Gazetesi Müdürlüğü sayfasına eksik veya hatalı olarak (ad – soyad, T.C kimlik numarası, meslek dalı, unvan, adres vb. bilgilerde hata ve eksiklikler) gönderilen işlemler ile tahsilatı görünmeyen işlemler sicil gazetesinde ilan edilmeyip, yapılan hatalar ve eksiklikler açıklamalarıyla birlikte  ilgili Sicil Müdürlüğü sayfasına geri gönderilmektedir. 

Konfederasyonumuz Sicil Gazetesi Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, eksik ve hatalı bilgileri nedeniyle sicil gazetesinde ilan edilmeyip,  ilgili Sicil Müdürlüğü sayfasına geri gönderilen toplam  7.231 tescil, tadil,  sicil  terkin, meslek terkin ilanlarının,  eksik ve hatalarının tamamlanarak Sicil Gazetesi Müdürlüğü sayfasına gönderilmediği tespit edilmiştir.        

Tahsilatı yapılmasına rağmen kayıtlarda tahsilat işlemi görünmeyen ilanların banka dekontlarının, 0312 354 37 87 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.  

Bilindiği üzere; Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre, sicil  ilanların zamanında yayımlanmaması,  Sicil Müdürlüğünün ihmal ve kusurundan doğmuşsa ilgililerin kanıtlanmış zararı sorumlulara rücu edilmek kaydıyla Birlik tarafından ödenecektir. 

Bilgilerinizi ve Birliğiniz Sicil Müdürlüğü sayfasına elektronik ortamda Sicil Gazetesi Müdürlüğü tarafından iade edilen sicil ilanlarının   günlük olarak incelenmesini ve gerekli eksikliklerin tamamlanarak,  yayımlanmak üzere tekrar Sicil Gazetesi Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr