Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 54 Nolu Genelge 02.10.2006 ( Kapasite Raporları )
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; teşkilatımızca mensuplarımız adına düzenlenen kapasite raporları 29 Ocak 1999 tarih ve 23595 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. 

Mevcut uygulama çerçevesinde, en az beş nüsha olarak düzenlenen raporlarının bir adedi Konfederasyonumuzca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, üç adedi birlik, oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilmekte, bir adedi de Konfederasyonumuzda muhafaza edilmektedir. Ancak, raporların bir örneğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi uygulamasına söz konusu Bakanlığın yazısına istinaden son verilmesi nedeniyle, kapasite raporlarının en az dört nüsha olarak düzenlenmesi faydalı görülmektedir. Bu uygulama ile kapasite raporlarının doldurulması ve onaylanması işlemlerine kolaylık getirilmesi, üyelerimize verilen hizmetin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, kapasite raporlarının beş nüsha yerine dört nüsha düzenlenmesi hususunun bağlı odalarınıza duyurulması ve uygulamada gereken titizliğin gösterilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 
 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr