Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 53 Nolu Genelge 27.09.2006 ( Yönetmelik Değişikliği )
 

EĞİTİM ve PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2006 gün ve 26261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükümleri Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından bağlı odalarına 2006/67 ve 2006/69 sayılı genelgeler  ile duyurulmuştur. Ancak karma  odalara kayıtlı şoför ya da taşıt sahiplerinin  bulunması nedeniyle bu durumun bir kez de Konfederasyonumuz tarafından  Birliklere genelge yapılması önem arz etmektedir.

Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile nakliyeci esnafımızın kazanılmış olan haklarının  korunması açısından önemli hükümler getirilmiştir.

Yönetmeliğin geçici 2. maddesi değiştirilmiş olup, 25 Şubat 2006 tarihi itbariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara üst düzey yönetici (ÜDY) ve SRC 5 türü mesleki yeterlilik belgeleri hariç olmak üzere  durumlarını belgelemeleri ve 31 Aralık 2006 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, herhangi bir eğitim şartı aranmaksızın kendilerine doğrudan ilgili orta düzey yönetici (ODY) veya SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verileceği hükme bağlanmıştır. Muafiyet kapsamında doğrudan SRC belgesi almak isteyenler için başvuru sırasında istenecek belgeler yazımız ekinde gönderilmektedir.

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde  SRC türü mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulanacaktır.

Yönetmelikte ayrıca , SRC 5 türü  (Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan şoförlerin alacağı belge) mesleki yeterlilik belgelerinin alınmasına ilişkin hükümlerin  Ulaştırma Bakanlığınca yayımlanacak bir genelge ile belirleneceği hükmünü getirmiştir.

Geçmişte odalarımızca Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilmiş olan binlerce şoför ve nakliyeci esnafının süresi içinde müracaat edemeyerek  mağdur olmalarını önlemek bakımından konunun en kısa zamanda şoför ve nakliyeci esnafına duyurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun acilen  bağlı  odalarınıza  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

EKLER:

Ek1- Yönetmelik Değişikliği (1 adet- 1 sayfa)

Ek2- Başvuru Evrakları (1 adet - 3 sayfa)
 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr