Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 50 Nolu Genelge 01.08.2006 (19.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
 

EĞİTİM ve PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

          İLGİ:  3308 sayılı  Mesleki Eğitim Kanunu,         

İlgi Kanun gereğince oluşturulmuş bulunan ve  Konfederasyonumuzun da üyesi bulunduğu Mesleki Eğitim Kurulu 15 Haziran   2006 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1.      Gemi İnşa, İplikçilik, Tekstil Terbiye, Harita ve Kadastro, Yapı Teknik Ressamlığı (Mimari), Yapı Teknik Ressamlığı (Statik), Restorasyon, Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı, Yüksek Gerilim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Makine Ressamlığı, Kesimcilik, Barmenlik, Otomotiv Elektro-Mekanikerliği ve Kat Elemanlığı meslek dalları (Ek-1), 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun  çıraklık eğitimi uygulama kapsamına almıştır. 81 ilimizde kapsama alınan yukarıdaki 15 meslek dalında ilgi  Kanunun geçici 1. maddesindeki şartları taşıyıp, sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları, 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ilgili mesleki eğitim merkez müdürlüklerince kabul edilecektir. 

2.      Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen modüler program çalışmaları sonucunda, bazı mesleklerin alan ve dal isimleri değişmiştir. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan modüler program çalışmasına dayalı yeni alan ve dal isimleri ile eski meslek alan ve dallarının karşılaştırmalı listesi Ek-2’ de sunulmaktadır. Meslek adları değişse dahi, kapsama alınma tarihi eski kapsam tarihiyle devam eden mesleklerde (Ek-2) belge sahibi olanların, yeni modüler yapıya göre birleştirilen mesleklerin kapsam tarihleri farklı olan mesleklerde, o ilde en son kapsama alınan meslek dalının kapsama alınma tarihi esas alınacak ve istedikleri takdirde, Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurarak belgelerini yeni meslek isimli belgelerle doğrudan değiştirebileceklerdir. 

3.      Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik meslek dalında; Ön Düzen Ayarcılığı belgesi olanlar istedikleri takdirde doğrudan Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Belgesi ile değiştirebilecekler, 19. Mesleki Eğitim Kurulu Kararı’ nın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce Lastikçilik meslek dalında iş yeri sahibi olanlar istedikleri takdirde, içeriği Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olduklarında Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik belgesini alabileceklerdir.

4.      Modüler yapıya göre alan altındaki bir daldan belge sahibi olan bir kişi, aynı alan altındaki diğer dallardan da belge almak isterse, o dala ait fark modüllerini alarak sınavını başarması halinde, alan altındaki diğer dallardan da belge alabilecektir.  

5.      15 Haziran 2006 tarihi itibariyle çıraklık eğitimi kapsamındaki toplam 36 meslek alanı ve 130 meslek dalının isimleri ekli listede (Ek-3) belirtildiği gibi anılacaktır.

6.      3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 27. maddesine göre aşağıda belirtilen kalfalara verilecek ustalık eğitimi kurslarının modüler programa göre ders isimleri ile süreleri ;

a.       Tüm alan ve dallarda ortak dersler; İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği (32 saat), İş ve İnsan İlişkileri (24 saat), İşletme (16 saat), Sigorta ve Vergi Mevzuatı(16 saat), Çalışma Hukuku (32 saat), Ekonomi (24 saat), Muhasebe (32 saat) olmak üzere toplam 176 saat,

b.      Tüm alan ve dallarda her biri için İleri Meslek Dersleri toplam 64 saat olmak üzere,

240 saat uygulanacaktır.

7.      3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 8. maddesine göre, 15 Haziran 2006 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmış olan tüm meslek dallarında, Kanunun Geçici 1. maddesindeki şartlara sahip olanlara, 01 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 6 aylık ek bir süre verilmiştir. Bu durumda olanların, bu süre içinde en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

            Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına yeni giren  meslek dallarında odalarımız tarafından 15 Haziran 2006 tarihinden itibaren belge düzenlenemeyecektir.

            Yeni kapsama alınan meslek dallarında teşkilatımızca verilen kalfalık, ustalık ve esnaflık belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilecektir.

Alınacak kararlar  gereğince yapılacak uygulamaların, en kısa zamanda üye esnaf ve sanatkarlarımıza (süresi içinde müracaat edemeyerek mağdur olmalarını önlemek bakımından) mahalli imkanlar kullanılarak (yerel radyo, TV, gazete, el ilanları vb.) duyurulması önem arz etmektedir.

29 Haziran 2006 tarih ve 26213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19. Mesleki Eğitim Kurulu kararları Konfederasyonumuzun web sitesinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun acilen  bağlı  odalarınıza  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

EKLER:

Ek 1: Kapsama Alınan Yeni Meslekler (1 adet-1 sayfa)
Ek 2: Yeni Alan ve Dal İsimleri (1 adet-6 sayfa)

Ek 3: Kapsamda Olan Tüm Meslekler (1 adet- 4 Sayfa)
 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa

2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr