Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 49 Nolu Genelge 31.07.2006 (Mevzuat Tasarıları)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

          İLGİ: 21/06/2006 tarihli ve 47 sayılı genelgemiz 

            Bilindiği üzere; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının web sayfasının mevzuat taslakları bölümünde yer alan “Gıda Kanunu Taslağı” ve “Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanun Taslağı” hakkında Konfederasyonumuzun ve teşkilatımızın görüşleri 20/06/2006 tarih ve 3594 sayılı ve 05/07/2006 tarihli ve 3919 sayılı yazılarımızla söz konusu Bakanlığa  bildirilmiştir. 

            Bunun akabinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının web sayfanın incelenmesinden sonra, söz konusu tasarılar üzerinde bir takım değişliklerin yapılarak, bu tasarıların  diğer bakanlıklar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine açıldığı görülmüştür. Söz konusu tasarıların incelenmesi sonucunda, yazılı belirtilen görüşlerimizin hemen hemen tamamının dikkate alınmadığı ortaya çıkmaktadır. Görüşlerimiz doğrultusunda, sadece, “bu Kanunun yayımlanmasından önce sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış elemanların ve bunları istihdam eden iş yerlerinin haklarının saklı olduğunun net bir şekilde belirtilmesi” hususu Taslağa ilave edilmiştir. 

            Bu konuda, ülke şartlarını ve gerçeklerini göz önüne alan, gıda alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine neden olmayan yasal düzenlemelerin getirilmesinin önem ve gereklilik taşıdığı belirtilerek, tekrar görüşe açılan söz konusu tasarılar hakkında ekte yer alan görüşlerimiz değerlendirilmek üzere bir kez daha Bakanlığa gönderilmiştir. 

            Bu çerçevede, web sayfamızda yer alan söz konusu Kanun Tasarılarının incelenerek, Konfederasyonumuz tarafından gönderilen görüşlere ilaveten tespitlerinizin olması halinde tarafımıza bildirilmesi önemli görülmektedir.           

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

EKLER:

1- Görüşlerimiz (1 adet-4 sayfa)

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr